Živá past: Jak správně krmit Dionaeu Muscipulu?

Dionaea Muscipula Krmení

Potrava pro mucholapku podivnou

Mucholapka podivná (Dionaea muscipula) je masožravá rostlina, která si doplňuje živiny lapáním a trávením hmyzu. V přírodě se živí především mouchami, pavouky, mravenci a jiným drobným hmyzem, který se chytí do jejích pastí. V domácích podmínkách je důležité mucholapku krmit pouze živým hmyzem vhodné velikosti, aby past správně fungovala a rostlina získala potřebné živiny. Nikdy nekrmte mucholapku masem nebo jinými lidskými potravinami, mohlo by to vést k hnilobě pastí a úhynu rostliny. Frekvence krmení závisí na ročním období a podmínkách pěstování. Obecně platí, že stačí krmit jednu past zhruba jednou za 1-2 týdny.

Vhodná kořist pro mucholapku

Mucholapka podivná je fascinující rostlina, která si dokáže ulovit a strávit hmyz. Ne všechny druhy hmyzu jsou ale pro mucholapku vhodnou kořistí. Ideální potravou jsou pro mucholapku drobní a měkcí živočichové, které dokáže svými pastmi snadno polapit a strávit. Mezi vhodné kandidáty patří například octomilky, komáři, mšice a malé mušky. Tito živočichové jsou pro mucholapku snadno stravitelní a poskytují jí potřebné živiny. Naopak, vyvarujte se krmení mucholapky velkým hmyzem, jako jsou včely, vosy nebo brouci. Tito živočichové by mohli pasti mucholapky poškodit a navíc by pro ni byli těžko stravitelní.

Frekvence krmení mucholapky

Mucholapka podivná, tato fascinující masožravá rostlina, nepotřebuje krmení tak často, jak by se mohlo zdát. Ve volné přírodě si kořist chytá sama, a to hmyz, který se chytí do jejích pastí. V domácích podmínkách stačí mucholapku krmit jednou za 7-14 dní. Důležité je krmit ji pouze živým hmyzem, který se vejde do pasti a rostlina ho dokáže strávit. Mrtvý hmyz mucholapka strávit nedokáže. Vhodné jsou například mouchy, pavouci nebo komáři. Během zimního období, kdy mucholapka odpočívá, ji nekrmte vůbec.

Krmení mucholapky v zimě

Mucholapka podivná je masožravá rostlina, která v zimě upadá do vegetačního klidu. Během tohoto období, které trvá zhruba od listopadu do února, mucholapka neroste a nepotřebuje tolik potravy. Pokud je pěstována v interiéru s teplotou nad 10 °C, může být vhodné ji jednou za měsíc nakrmit malým hmyzem, jako je muška octomilka. Hmyz by měl být živý, aby upoutal pozornost rostliny. Důležité je zajistit, aby hmyz nebyl chemicky ošetřený. V případě, že mucholapka zimuje v chladnějším prostředí s teplotou pod 10 °C, není krmení nutné. Rostlina v tomto období získává energii ze zásob a fotosyntézy.

Tipy pro krmení mucholapky

Mucholapka podivná je masožravá rostlina, která si potravu loví sama. To ale neznamená, že ji musíte krmit neustále. Ve skutečnosti mucholapka z přírody získává živiny z půdy a fotosyntézy, hmyz je pouze doplňkem. Pokud se rozhodnete mucholapku krmit, dělejte to s mírou. Stačí jí dát jeden kus hmyzu jednou za 7-14 dní. Používejte pouze živý hmyz, který se vejde do pasti. Mrtvý hmyz mucholapku nezajímá. Pozor na překrmování, které může vést k hnilobě pastí. V zimě mucholapka hibernuje a nekrmte ji vůbec.