Zasadíme brambory: Tipy pro bohatou úrodu z vaší zahrady

Jak Sazet Brambory

Výběr odrůdy a sadbových brambor

Správná odrůda je základ úspěchu. Rané brambory sklízíme už v červnu, hodí se na rychlou konzumaci, ale hůře se skladují. Pozdní odrůdy, sklízené na podzim, vydrží ve sklepě až do jara. Pro začátečníky doporučujeme rané až polorané odrůdy, které jsou nenáročné na pěstování. Při výběru zohledněte i typ půdy a klimatické podmínky. Pro pěstování na zahradě vybírejte certifikované sadbové brambory. Ty zaručují zdravou a vitální sadbu bez chorob a škůdců. Sadbové brambory poznáte podle označení na obalu. Vybírejte hlízy střední velikosti, bez poškození a známek chorob. Před samotnou výsadbou je vhodné brambory nechat tzv. naklíčit.

Příprava půdy pro sázení

Základem bohaté úrody brambor je správně připravená půda. Než se pustíte do sázení, věnujte čas důkladné přípravě. Brambory preferují kypré, propustné a humózní půdy s neutrálním pH. Pokud máte půdu těžkou a jílovitou, zapracujte do ní kompost, rašelinu nebo písek, abyste zlepšili její strukturu a odvodnění. Naopak do písčitých půd přidejte kompost nebo hnůj, které zadrží vláhu. Půdu pro kypření brambor je ideální připravit na podzim. Hluboká orba (20-25 cm) zajistí provzdušnění a promíchání s organickou hmotou. Na jaře pak stačí půdu jen mělce zrýt nebo prokypřit rotavátorem. Před sázením je důležité odstranit z půdy všechny plevele a kameny, které by mohly bránit růstu brambor. Důkladná příprava půdy před sázením brambor je klíčem k bohaté úrodě.

Předkličení brambor pro lepší úrodu

Předpěstováním neboli naklíčením brambor před samotnou výsadbou nastartujete jejich růst a zajistíte si tak bohatší a dřívější sklizeň. Brambory určené k předkličení vybírejte pečlivě. Měly by být zdravé, bez známek chorob a poškození. Ideální velikost hlíz je jako slepičí vejce. Předkličování začněte 4-6 týdnů před plánovanou výsadbou. Brambory rozložte do bedýnek nebo na plechy v jedné vrstvě. Důležité je zajistit jim dostatek světla, ale ne přímé sluneční záření, které by mohlo způsobit zezelenání hlíz. Ideální teplota pro předkličování je okolo 12-15 °C. Pravidelně kontrolujte vlhkost a v případě potřeby brambory lehce roste. Během předkličování brambory vytvoří krátké, silné klíčky, které jsou odolnější vůči poškození při sázení. Takto připravené brambory sázíme do vyhřáté půdy, nejlépe koncem dubna nebo začátkem května, do hloubky 8-10 cm a do sponu 30-40 cm. Po výsadbě je důležité záhon udržovat bez plevele a v případě sucha pravidelně zalévat. Předkličení brambor je jednoduchý a účinný způsob, jak dosáhnout bohatší úrody.

jak sazet brambory

Správný čas a hloubka sázení

Ideální doba pro sázení brambor se liší podle odrůdy a oblasti, ale obecně platí, že se brambory sází na jaře, když už pominou mrazy a půda se prohřeje na 7-10 °C. V teplejších oblastech se brambory mohou sázet dříve, v chladnějších oblastech je lepší počkat do května.

Hloubka sázení brambor by měla být 8-10 cm. U těžších půd je lepší sázet mělčeji, u lehčích hlubší. Důležité je, aby všechny sadbové brambory byly zasazeny ve stejné hloubce.

Před sázením je vhodné nechat sadbové brambory naklíčit. Naklíčené brambory klíčí rychleji a rovnoměrněji. Stačí je umístit na světlé a chladné místo (10-15 °C) asi 4 týdny před plánovaným sázením.

Při sázení dbejte na to, aby klíčky směřovaly nahoru. Po zasazení brambory zahrňte zeminou a lehce upěchujte.

Vzdálenost mezi řádky a rostlinami

Při sázení brambor je důležité dodržovat správnou vzdálenost mezi řádky i mezi jednotlivými sazenicemi v řádku. Optimální rozestupy zajistí dostatek prostoru pro růst natě i hlíz, dostanou se ke světlu a vzduchu, což je zásadní pro prevenci chorob, zejména plísně bramborové. Pro rané brambory se doporučuje vzdálenost mezi řádky 60-70 cm a 25-30 cm mezi rostlinami v řádku. U pozdních odrůd, které mají delší vegetační dobu a vytvářejí mohutnější rostliny, je vhodné zvětšit vzdálenost mezi řádky na 70-80 cm a mezi rostlinami na 30-35 cm. Hustší výsadba sice může vést k vyššímu výnosu na menší ploše, ale zároveň zvyšuje riziko šíření chorob a znesnadňuje přístup k rostlinám během kultivace a okopávání. Nezapleťte se do spleti řádků a dopřejte svým bramborám dostatek prostoru, odmění se vám bohatou úrodou.

Hnojení a zálivka během růstu

Během růstu brambor je důležité zajistit jim dostatek živin a vláhy. Hnojení se provádí ve dvou fázích. První fáze probíhá před samotnou výsadbou, kdy se do půdy zapraví kompost nebo hnůj. Druhá fáze hnojení nastává po vzejití brambor, kdy je vhodné použít hnojivo s vyšším obsahem draslíku a fosforu. Draslík podporuje tvorbu hlíz a fosfor posiluje kořenový systém. Zálivka je klíčová zejména v období sucha a během tvorby hlíz. Brambory zaléváme vydatně, ale ne příliš často. Půda by měla být vlhká, ale ne přemokřená. Pro udržení vlhkosti a potlačení růstu plevele je vhodné použít mulčování slámou nebo posekanou trávou. Pravidelné kypření půdy mezi řádky zajistí lepší přístup vzduchu ke kořenům a podpoří růst hlíz.

jak sazet brambory

Ochrana před škůdci a chorobami

Brambory, stejně jako jiné plodiny, mohou být napadány různými škůdci a chorobami. Mezi nejčastější škůdce patří mandelinka bramborová, drátovci a háďátka. Proti mandelince bramborové lze bojovat mechanicky sběrem brouků a larev, případně použitím insekticidů. Drátovci se živí kořeny rostlin a jejich výskyt lze omezit střídáním plodin a kypřením půdy. Háďátka jsou drobní paraziti, kteří poškozují kořeny a hlízy. Jejich výskyt lze omezit pěstováním odolných odrůd a střídáním plodin. Mezi nejčastější choroby brambor patří plíseň bramborová a virózy. Plíseň bramborová je houbová choroba, která napadá listy a hlízy. Proti plísni bramborové lze bojovat preventivně výběrem odolných odrůd a ošetřením sadby. Virózy jsou virová onemocnění, která se projevují deformacemi listů a hlíz. Proti virózám neexistuje žádný přímý způsob boje, proto je důležitá prevence, jako je výběr zdravé sadby a likvidace napadených rostlin. Dodržováním správné agrotechniky, výběrem odolných odrůd a včasným zásahem proti škůdcům a chorobám lze minimalizovat škody na úrodě a zajistit zdravý růst a bohatou sklizeň brambor.

Sklizeň a skladování brambor

Po zhruba třech měsících od zasazení, kdy nať brambor začne žloutnout a usychat, je čas na sklizeň. Než se ale s vidlemi vrhnete na záhon, počkejte ještě asi dva týdny, aby slupka brambor ztvrdla a lépe se skladovaly. Pro sklizeň si vyberte suchý a slunečný den. Brambory opatrně vyryjte vidlemi nebo vykopněte rýčem, dávejte pozor, abyste je nepoškodili. Následně je nechte na slunci oschnout, zbavte je hlíny a zbytků natě.

Srovnání metod sázení brambor
Vlastnost Tradiční sázení do řádků Sázení do vyvýšených záhonů
Náročnost Střední Vyšší
Výnosnost Dobrá Velmi dobrá
Spotřeba vody Střední Nižší

Pro skladování vyberte suché, chladné a tmavé místo s dobrou ventilací. Ideální teplota pro skladování brambor je mezi 4 až 6 °C. Brambory můžete skladovat v bednách, přepravkách nebo jutových pytlích. Důležité je, aby byly uloženy v jedné vrstvě a měly dostatek prostoru pro cirkulaci vzduchu. Pravidelně brambory kontrolujte a odstraňujte nahnilé nebo jinak poškozené kusy. Dodržením těchto zásad si zajistíte, že si na úrodě z vlastních brambor pochutnáte až do další sezóny.

jak sazet brambory

Tipy pro bohatou úrodu

Před samotným sázením je důležité vybrat vhodné odrůdy brambor pro vaši oblast a typ půdy. Existují rané, polorané a pozdní odrůdy, z nichž každá má jinou dobu sklizně. Půda pro sázení brambor by měla být kyprá, propustná a bohatá na živiny. Ideální je hlinitopísčitá půda s neutrálním pH. Před sázením je vhodné půdu zrýt do hloubky alespoň 20 cm a zapravit do ní kompost nebo hnůj. Brambory sázíme na jaře, obvykle od konce března do května, v závislosti na počasí a oblasti. Důležité je, aby teplota půdy dosáhla alespoň 7 °C. Hlízy sázíme do řádků vzdálených 70-80 cm od sebe, do hloubky 8-10 cm. Vzdálenost mezi jednotlivými hlízami v řádku by měla být 30-40 cm. Po zasazení je důležité udržovat půdu vlhkou, ale ne přemokřenou. Pravidelné zalévání je důležité zejména v období sucha. Během vegetace je vhodné brambory přihnojit, aby měly dostatek živin pro růst. Vhodné je použít hnojivo s vyšším obsahem draslíku. Pravidelné okopávání a zahrnování zeminy k rostlinám pomáhá chránit hlízy před zelenáním a podporuje tvorbu kořenů.

Publikováno: 03. 07. 2024

Kategorie: zahrada

Autor: PetrPrasek

Tagy: jak sazet brambory | návod na sázení brambor