Vsakování dešťové vody na zahradě: Užitečné tipy a triky

Vsakování Dešťové Vody Na Pozemku

Dešťové záhony: Jsou to mělké prohlubně v zemi, které jsou osázeny rostlinami. Dešťová voda se v nich zachytává a pomalu se vsakuje do půdy.

Dešťové záhony jsou ideálním řešením pro hospodaření s dešťovou vodou v městském i venkovském prostředí. Tyto mělké prohlubně, strategicky umístěné na zahradě, fungují jako zelené houby. Zachytávají dešťovou vodu ze střech domů, chodníků a dalších zpevněných ploch, a zabraňují tak jejímu rychlému odtoku do kanalizace. Díky specifické výsadbě rostlin, které milují vlhko, se voda pomalu vsakuje do půdy a doplňuje podzemní zásoby vody. Dešťové záhony tak pomáhají předcházet suchu, erozi půdy a zároveň zvyšují biodiverzitu.

Vsakovací jímky: Jsou to nádrže, které se zakopají do země a slouží k zachytávání dešťové vody. Voda se z nich pak může pomalu vsakovat do okolní půdy.

Vsakovací jímky jsou skvělým řešením pro hospodaření s dešťovou vodou na pozemku. Tyto nádrže, obvykle vyrobené z plastu nebo betonu, se zakopají do země a slouží k zachytávání dešťové vody ze střech domů, chodníků a dalších zpevněných ploch. Voda se v jímce pročistí od hrubých nečistot a poté se pomalu vsakuje do okolní půdy. Tím se jednak doplňují zásoby podzemní vody a jednak se snižuje riziko lokálních záplav při prudkých deštích. Vsakovací jímky jsou ekologickým a ekonomickým řešením, které šetří vodní zdroje a prospívá životnímu prostředí.

Propustné dlažby: Existují různé typy dlažeb, které umožňují, aby dešťová voda protékala do půdy. Patří mezi ně například zatravňovací dlaždice nebo štěrkové plochy.

Existuje spousta možností, jak na zahradě hospodařit s dešťovou vodou a nechat ji vsáknout do půdy. Jedním z nich jsou propustné dlažby. Ty na rozdíl od těch klasických nebrání vodě v cestě do země. Naopak, umožňují jí protékat a doplňovat zásoby podzemní vody. Mezi nejznámější typy propustných dlažeb patří zatravňovací dlaždice. Ty se dají použít na příjezdové cesty i parkovací stání a zároveň krásně vypadají. Oblíbené jsou také štěrkové plochy, které působí přirozeně a hodí se do moderních i venkovských zahrad.