návod, jak vsakovat dešťovou vodu na pozemku

Vsakování Dešťové Vody Na Pozemku

Vsakování dešťové vody na zahradě: Užitečné tipy a triky

Dešťové záhony: Jsou to mělké prohlubně v zemi, které jsou osázeny rostlinami. Dešťová voda se v nich zachytává a pomalu se vsakuje do půdy. Dešťové záhony jsou ideálním řešením pro hospodaření s dešťovou vodou v městském i venkovském prostředí. Tyto mělké prohlubně, strategicky umístěné na zahradě, fungují...