co je volatilita, jak se vypočítává a jak se používá

Volatilita

Finanční volatilita: Jak ji změřit a využít ve svůj prospěch

Volatilita ve financích Volatilita je ve financích klíčový pojem. Popisuje míru kolísání ceny aktiva v čase. Vysoká volatilita znamená prudké výkyvy ceny, nízká volatilita pak stabilnější vývoj. Pro investory je pochopení volatility zásadní. Vysoce volatilní aktiva sice slibují vysoké zisky, ale nesou s sebou i riziko...