Sršní hnízdo na zahradě? Zbavte se ho bezpečně!

Jak Zlikvidovat Sršní Hnízdo

Bezpečnost na prvním místě

Likvidace sršního hnízda není žádná legrace a bezpečnost musí být vždy na prvním místě. Sršni jsou agresivní hmyz a jejich bodnutí může být velmi bolestivé, v některých případech i životu nebezpečné, obzvlášť pro alergiky. Před jakýmkoli zásahem proti sršním se ujistěte, že nejste alergičtí na jejich bodnutí. Pokud ano, v žádném případě se do likvidace hnízda nepouštějte sami a kontaktujte specializovanou firmu. Stejně tak buďte opatrní, pokud se hnízdo nachází ve výšce – pád ze schůdků může mít vážné následky. Pro likvidaci sršního hnízda zvolte vhodné ochranné pomůcky. Používejte včelařskou kuklu, která vám ochrání obličej a krk, silné rukavice a oblečení z pevné látky, které zakryje celé tělo. Nikdy se nepokoušejte likvidovat sršní hnízdo během dne, kdy jsou sršni aktivní. Počkejte do setmění, kdy jsou sršni v hnízdě a méně aktivní. Po likvidaci hnízda místo důkladně očistěte, abyste zabránili usazení nového roje. Pamatujte, že prevence je vždy lepší než likvidace. Pravidelně kontrolujte půdy, kůlny a další prostory, kde by se sršni mohli usadit.

Identifikace sršního hnízda

Než se pustíte do likvidace sršního hnízda, je klíčové ho správně identifikovat a posoudit situaci. Sršni si svá hnízda staví nejčastěji v dutinách stromů, pod střechami, v zahradních domcích, ale i na půdách. Hnízdo má typický oválný tvar a připomíná velký papírový kokon s otvorem na spodní straně. Barva hnízda je obvykle šedohnědá, záleží na materiálu, který sršni použili.

Důležité je odlišit sršně od včel. Sršni jsou znatelně větší a robustnější, s černožlutým zbarvením. Na rozdíl od včel nemají na těle tolik ochlupení. Pokud si nejste jistí, je vhodné se obrátit na odborníka, například deratizátora, který hnízdo spolehlivě identifikuje.

Před jakýmkoli zásahem je nutné zvážit rizika. Pokud je hnízdo daleko od vašeho obydlí a nepředstavuje přímé ohrožení, je lepší ho nechat na pokoji. Sršni jsou užiteční predátoři a likvidují hmyz. Pokud je však hnízdo blízko domu, dětem, alergikům nebo je jeho umístění rizikové, je na místě zvážit jeho odstranění.

Správné načasování zásahu

Zásah proti sršnímu hnízdu je nejbezpečnější a nejefektivnější provádět v určitou dobu. Sršni jsou nejméně aktivní v noci a brzy ráno, kdy je chladněji a většina z nich je uvnitř hnízda. Naopak, za slunečného dne a teplého počasí jsou sršni aktivnější a agresivnější, což zásah komplikuje a zvyšuje riziko bodnutí. Pokud se rozhodnete pro likvidaci hnízda svépomocí, je nutné dodržovat maximální opatrnost a použít ochranný oděv, který zakrývá celé tělo, včetně obličeje a rukou. Nikdy se nepokoušejte odstraňovat hnízdo během dne nebo za přítomnosti sršňů v jeho blízkosti. Vždy je lepší kontaktovat odbornou firmu specializující se na likvidaci hmyzu. Odborníci disponují potřebným vybavením, znalostmi a zkušenostmi pro bezpečné a efektivní odstranění sršního hnízda.

jak zlikvidovat sršní hnízdo

Vhodné ochranné pomůcky

Při likvidaci sršního hnízda je nezbytné dbát na maximální ochranu před žihadly. Sršni jsou agresivní a jejich bodnutí je velmi bolestivé a pro alergiky může být i životu nebezpečné. Proto je nezbytné používat vhodné ochranné pomůcky:

Ochranný oblek z pevné, silné látky, který pokrývá celé tělo. Důležité je, aby oblek byl světlý, protože tmavé barvy sršně přitahují. Rukavice z pevné kůže, které sahají až nad lokty. Gumové holínky nebo vysoké boty, do kterých si zastrčíte nohavice kalhot. Kukla z pevné síťoviny, která ochrání obličej a krk. Ochranné brýle nebo štít, které ochrání oči před sršním jedem. Všechny ochranné pomůcky by měly být bez děr a dobře utěsněné, aby se pod ně sršni nedostali.

Přípravky na hubení sršňů

Na trhu existuje celá řada přípravků určených k likvidaci sršňů. Většinou se jedná o insekticidy ve formě sprejů nebo prášků, které se aplikují přímo do hnízda. Při výběru přípravku je důležité dbát na jeho účinnost proti sršním a také na bezpečnost pro lidi a domácí zvířata. Vždy si pečlivě prostudujte návod k použití a dodržujte veškerá bezpečnostní opatření.

Mezi nejčastěji používané přípravky patří ty s obsahem pyrethroidů nebo organofosfátů. Tyto látky účinně hubí hmyz, ale mohou být toxické i pro člověka. Proto je důležité s nimi manipulovat s maximální opatrností a používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, respirátor a ochranný oděv.

Alternativou k chemickým přípravkům jsou biologické insekticidy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Tyto přípravky obsahují bakterie nebo viry, které specificky hubí sršně, ale pro člověka a ostatní živočichy jsou neškodné.

Pamatujte, že likvidace sršního hnízda je nebezpečná činnost, kterou by měl provádět pouze zkušený odborník. Pokud si nejste jisti, jak na to, raději se obraťte na deratizační firmu.

Aplikace přípravku na hnízdo

Před aplikací jakéhokoli přípravku na sršní hnízdo si pečlivě prostudujte návod k použití a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny. Používejte ochranný oděv, včetně včelařského kuklu, rukavic a pevných kalhot a bot. Zvolte si pro aplikaci noční dobu, kdy jsou sršni méně aktivní. Přípravek aplikujte ze vzdálenosti uvedené na obalu, a to přímo do vstupního otvoru hnízda. Dbejte na to, abyste zasáhli co největší plochu hnízda. Po aplikaci se od hnízda ihned vzdalte a vyhněte se mu po dobu alespoň 24 hodin. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, nebo se obáváte o svou bezpečnost, kontaktujte specializovanou firmu na likvidaci hmyzu.

jak zlikvidovat sršní hnízdo

Bezpečný ústup a pozorování

Při likvidaci sršního hnízda je klíčové mít promyšlený plán ústupu. Sršně jsou agresivní, když brání své hnízdo, a vy musíte být připraveni na jejich útok. Určete si bezpečnou vzdálenost od hnízda, kam se v případě útoku uchýlíte. Tato vzdálenost by měla být alespoň 4-5 metrů, ideálně ale více. Mějte na paměti, že sršně dokáží pronásledovat cíl i na větší vzdálenost, proto je důležité mít připravenou únikovou trasu bez překážek. Po aplikaci insekticidu se co nejrychleji vzdalte od hnízda a sledujte ho z bezpečné vzdálenosti. Pokud sršně vyletí a začnou útočit, neutíkejte v panice. Snažte se zachovat klid a pomalu se přesuňte do vašeho bezpečného úkrytu. Pozorujte aktivitu sršní u hnízda i po aplikaci insekticidu. Pokud se zdá, že je hnízdo stále aktivní i po 24 hodinách, je nutné kontaktovat odbornou firmu na likvidaci hmyzu.

Metoda Účinnost Náročnost Bezpečnost
Profesionální deratizace Vysoká Nízká (pro uživatele) Vysoká (s profesionálem)
Insekticidní sprej Střední Střední Nízká

Likvidace hnízda po zásahu

Po zásahu a úspěšném vyhubení sršňů je nezbytné zlikvidovat i samotné hnízdo. Nikdy ho nenechávejte na místě, i když se zdá být opuštěné. Mohlo by lákat další hmyz nebo v něm mohli zůstat vajíčka, ze kterých by se vylíhla nová generace sršňů. Před samotnou likvidací hnízda se ujistěte, že jsou sršně skutečně mrtvé a žádné další se v okolí nevyskytují. Počkejte alespoň 24 hodin po zásahu. Pro odstranění hnízda si oblečte ochranný oděv, rukavice a síťku na obličej. Pokud bylo hnízdo zavěšené, opatrně ho seřízněte a vložte do pevného pytle. Pokud bylo hnízdo umístěné v zemi, zasypte ho zeminou nebo pískem. Pytel s hnízdem pevně uzavřete a zlikvidujte ho s komunálním odpadem. Nikdy hnízdo neodhazujte do kompostu nebo na volné prostranství, kde by se k němu mohli dostat lidé nebo zvířata.

jak zlikvidovat sršní hnízdo

Likvidace sršního hnízda není pro netrénované. Je to úkol pro profesionály, kteří mají zkušenosti a vybavení k bezpečnému odstranění hnízda a jeho obyvatel.

Jaroslav Dvořáček

Prevence proti sršním

Nejlepší prevencí proti sršním je zamezit jim v budování hnízda. Pravidelně kontrolujte půdy, kůlny a další prostory, kde by se sršni mohli usadit. Pokud najdete hnízdo v rané fázi, kdy je malé a obsahuje jen málo sršní, můžete ho zkusit odstranit sami. Použijte ochranný oděv, rukavice a síťku na obličej. Hnízdo opatrně seškrábněte do pevného sáčku a uzavřete ho. Následně ho zlikvidujte spálením nebo vhozením do vroucí vody. Pokud je hnízdo velké a obsahuje mnoho sršní, nepokoušejte se ho odstraňovat sami. V takovém případě kontaktujte odbornou firmu na likvidaci hmyzu.

Prevence proti sršním zahrnuje i omezení jejich lákání na váš pozemek. Dbejte na to, aby odpadkové koše byly vždy dobře uzavřené a zbytky jídla a sladkých nápojů ihned ukliďte. Sršně lákají i ovocné stromy a keře, proto ovoce sklízejte včas a nenechávejte ho přezrálé na stromech. Pokud máte na zahradě jezírko, zajistěte, aby mělo strmé břehy, které sršním znemožní přístup k vodě. Dodržováním těchto preventivních opatření minimalizujete riziko, že se sršni u vás usadí a budete muset řešit jejich likvidaci.

Profesionální pomoc v nouzi

Pokud si nejste jisti svými schopnostmi nebo se obáváte o svou bezpečnost, je vždy nejlepší volbou obrátit se na profesionální deratizátory. Mají zkušenosti, vybavení a ochranné pomůcky k bezpečnému a efektivnímu odstranění sršního hnízda. Profesionálové také dokáží identifikovat druh sršně a zvolit nejvhodnější metodu likvidace.

Při výběru firmy se zaměřte na reference, certifikace a zkušenosti s likvidací sršních hnízd. Nebojte se zeptat na použité metody a přípravky, abyste měli jistotu, že budou šetrné k vám, vaší rodině a domácím mazlíčkům. Cena za likvidaci sršního hnízda se liší v závislosti na velikosti hnízda, jeho umístění a náročnosti zásahu.

Pamatujte, že snaha o odstranění sršního hnízda bez patřičných znalostí a vybavení může být nebezpečná. Sršně jsou agresivní a jejich bodnutí může být velmi bolestivé a v některých případech i životu nebezpečné.

Publikováno: 29. 06. 2024

Kategorie: zahrada

Autor: PetrPrasek

Tagy: jak zlikvidovat sršní hnízdo | návod na likvidaci sršního hnízda