Ekologická architektura je všude kolem nás

Pojem ekologická architektura je čím dál omílanější. Ve své podstatě jde o určitý architektonický styl, jehož název je do značné míry vypovídající. Týká se primárně novodobějšího stavění. Vznikl zhruba v 70. letech 20. století. A jak už prozrazuje označení tohoto stylu, vše je zaměřeno především na šetření energií.

Co je to ekologická architektura?

Ve své podstatě jde o navrhování rodinných, bytových a jiných staveb s hlavním úmyslem zabránit tepelným ztrátám. Zároveň je kladen důraz na efektivní čerpání energií, snižování znečištění životního prostředí a v neposlední řadě používání přírodních materiálů. Na tento styl se zaměřují čeští architekti, ale také ti zahraniční.

Kategorizování budov podle energie

Ekologická architektura pochopitelně souvisí i s čísly, o tom není žádných pochyb. V níže uvedené tabulce Vám prozradíme, jak se liší ekologické stavby od těch klasických podle potřeby energie pro jejich fungování. Čím menší údaj, tím úspornější je to stavba.

Typ stavbyPotřeba energie
Běžný dům100 až 200 kWh/m2
Nízkoenergetický dům15 až 50 kWh/m2
Pasivní důmMéně, jak 15 kWh/m2
Nulový důmPod 3 kWh/m2
Rozdělení objektů podle potřeby energie.

Jestliže se ptáte, zda ekologická architektura myslí i na stavby, které nepotřebují vůbec žádnou energii, pak ano. Takové objekty jsou označovány, jako autonomní nemovitosti.

Ekologická architektura v praxi

Nyní Vás určitě bude zajímat, jakým způsobem vlastně dochází k získávání energie pro provoz rodinných domů a ostatních typů staveb. Je to poměrně jednoduché. Objekty jsou navrženy v kombinaci s vhodnými technologiemi, které dokáží využívat primárně přírodní zdroje. Energii lze čerpat ze slunce, vody, ale také ze země. Typickým příkladem jsou řešení solární, větrná nebo tepelná.

Tohle všechno je pochopitelně kombinováno s přírodními zdroji pro stavbu obydlí. Nejpoužívanějším ekologickým materiálem je samozřejmě dřevo. Kromě něho se můžete setkat také s hlínou nebo slámou. Konkrétní stavba pak musí být promyšlena do nejmenšího detailu. To znamená například vhodné situování vůči světovým stranám, aplikování zeminy jako izolantu a podobně.