návod na vypuštění vířivky

Jak Vypustit Vířivku

Bydlení: Jak správně a snadno vypustit vířivku?

Bezpečnostní opatření Před samotným vypouštěním vířivky se ujistěte, že je odpojená od elektrické sítě. Vypněte ji hlavním vypínačem a odpojte kabel ze zásuvky. Zabráníte tak riziku úrazu elektrickým proudem. Voda ve vířivce může být horká, proto s ní manipulujte opatrně. Před vypouštěním ji nechte vychladnout...