Německý důchod: Co potřebujete vědět o finančním zabezpečení v Německu

Německý Důchod

Výše německého důchodu

Výše německého důchodu se odvíjí od několika faktorů, především od délky doby pojištění a výše příjmů, ze kterých bylo placeno sociální pojištění v Německu. Čím déle jste pracovali a platili pojištění v Německu a čím vyšší byly vaše příjmy, tím vyšší důchod můžete očekávat. Pro výpočet německého důchodu se používá systém bodů. Za každý rok placení pojištění získáváte body, jejichž hodnota se odvíjí od výše vašich příjmů. Tyto body se pak násobí aktuální hodnotou bodu, která se každoročně upravuje. Kromě základního důchodu existují i ​​různé příplatky, například na děti nebo za péči o blízké osoby. Pro získání přesné informace o výši vašeho nároku na německý důchod je nejlepší obrátit se na příslušnou německou instituci, Deutsche Rentenversicherung Bund. Na jejich webových stránkách naleznete kontaktní informace a také užitečné formuláře a brožury v češtině.

Podmínky pro získání důchodu

Německý důchodový systém je komplexní a pro získání důchodu v Německu je potřeba splnit určité podmínky. Obecně platí, že na německý důchod mají nárok osoby, které v Německu pracovaly a odváděly sociální pojištění. Důležitým faktorem je doba pojištění, tedy počet let, během kterých jste v Německu platili sociální pojištění. Minimální doba pojištění pro získání plného starobního důchodu v Německu je 45 let. Existují však i výjimky, kdy je možné získat důchod i s kratší dobou pojištění, například v případě invalidity nebo před dosažením standardního důchodového věku.

Kromě doby pojištění se při posuzování nároku na německý důchod zohledňuje také věk žadatele. Standardní důchodový věk v Německu se postupně zvyšuje a v současné době je to 67 let. I zde však existují výjimky, kdy je možné odejít do důchodu dříve, například v případě dlouhodobé nezaměstnanosti nebo péče o blízkou osobu. Pro získání informací o vašem konkrétním nároku na německý důchod je vhodné kontaktovat německou ambasádu nebo konzulát v České republice, nebo přímo německou důchodovou pojišťovnu.

Při žádosti o německý důchod budete muset doložit řadu dokumentů, jako je například potvrzení o zaměstnání, výpis z účtu v německé bance nebo rodný list. Je proto vhodné si včas zjistit, jaké dokumenty budete potřebovat a jak je získat.

Věk odchodu do důchodu

Věk odchodu do důchodu v Německu je pro mnoho lidí důležitým tématem. Německý důchodový systém je komplexní a informace o německém důchodu se mohou zdát složité. Obecně platí, že Němci odcházejí do důchodu v 65 letech. Nicméně existují výjimky a možnosti, jak odejít do důchodu dříve. Pro ty, kteří se narodili po roce 1964, se věk odchodu do důchodu postupně zvyšuje na 67 let. Důležité je si uvědomit, že včasné informace o německém důchodovém systému vám pomohou lépe se připravit na vaše zlaté roky.

německý důchod

Minimální důchod v Německu

V Německu neexistuje žádný pevně stanovený „minimální důchod“. Výše vašeho důchodu se odvíjí od délky doby, po kterou jste v Německu pracovali a platili si sociální pojištění, a od výše vašich příjmů. Čím déle pracujete a čím více vyděláváte, tím vyšší bude váš důchod.

Důchodový systém v Německu je založen na principu solidarity mezi generacemi. To znamená, že pracující generace financuje důchody současných důchodců. Výše důchodu se vypočítává na základě individuálního „důchodového bodového konta“. Za každý rok práce a placení sociálního pojištění získáváte body. Hodnota bodu se každý rok upravuje.

Pokud jste v Německu pracovali kratší dobu a nemáte nárok na plný důchod, můžete mít nárok na základní zabezpečení v důchodovém věku. Toto základní zabezpečení je určeno k pokrytí základních životních potřeb a jeho výše se odvíjí od vašich individuálních životních nákladů.

Pro získání přesné informace o vašem důchodovém nároku v Německu je nejlepší kontaktovat Německou spolkovou agenturu práce (Bundesagentur für Arbeit) nebo příslušný německý důchodový úřad (Deutsche Rentenversicherung).

Zdanění německého důchodu

Německý důchod, podobně jako důchody z jiných zemí, podléhá v České republice zdanění. Zda budete svůj německý důchod danit v Česku, nebo v Německu, určuje Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Pro získání přesných a aktuálních informací o zdanění vašeho německého důchodu se obraťte na příslušný finanční úřad v České republice nebo na daňového poradce. Důležité je si uvědomit, že daňové zákony se mohou měnit a je proto nezbytné mít vždy k dispozici aktuální informace. Informace o německém důchodu, jako je jeho výše a způsob výplaty, získáte od německé instituce, která vám důchod vyplácí. Obvykle se jedná o Deutsche Rentenversicherung Bund.

Vliv práce na důchod

Výše vašeho německého důchodu se odvíjí od délky vašeho pracovního života a výše odvodů do systému. Čím déle a čím více jste pracovali a odváděli, tím vyšší důchod můžete očekávat. Informace o německém důchodu jsou dostupné na webových stránkách Deutsche Rentenversicherung. Důležitou roli hraje také druh práce, kterou jste vykonávali. Práce s vyššími příjmy obvykle znamená i vyšší důchodové odvody a následně i vyšší důchod. Nezapomeňte, že i krátkodobá práce v Německu může mít vliv na váš důchod. I když nesplníte podmínky pro plný německý důchod, můžete mít nárok na částečný důchod. Pro více informací o německém důchodovém systému a vašich nárocích se obraťte na Deutsche Rentenversicherung.

německý důchod

Důchod vdovský a sirotčí

Vdovský a sirotčí důchod spadají v Německu pod pozůstalostní důchod. Pokud jste žili v Česku a Váš manžel/ka pracoval/a v Německu, můžete mít nárok na německý vdovský/vdovecký důchod. Stejně tak i Vaše děti můžou mít nárok na sirotčí důchod z Německa, pokud jeden z rodičů pracoval v Německu. Pro získání německého vdovského/vdoveckého důchodu musíte splnit určité podmínky. Obecně platí, že musíte být se zesnulým partnerem sezdaní a Váš partner musel odvádět důchodové pojištění v Německu. Výše vdovského/vdoveckého důchodu se odvíjí od výše důchodu, který pobíral/a zesnulý/á partner/ka.

Pro získání sirotčího důchodu musí být splněny také určité podmínky. Dítě musí být svobodné, mladší 18 let (v případě studia do 27 let) a pozůstalý rodič musel odvádět důchodové pojištění v Německu. Výše sirotčího důchodu se odvíjí od důchodových příspěvků zemřelého rodiče. Pro více informací o vdovském, vdoveckém a sirotčím důchodu z Německa se obraťte na německou ambasádu v Praze nebo na příslušný německý úřad - Deutsche Rentenversicherung.

Zdravotní pojištění důchodců

Důchodci pobírající německý důchod mají nárok na zdravotní pojištění v Německu i v České republice. Je důležité znát pravidla a podmínky pro uplatnění tohoto nároku. Pokud pobíráte německý důchod a máte trvalý pobyt v České republice, jste automaticky účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění. Platí to i v případě, že jste zároveň pojištěni v Německu. V takovém případě se na vás vztahuje koordinační nařízení EU, které určuje, který stát je příslušný pro úhradu vašeho zdravotního ošetření. Pro získání informací o vašem konkrétním případu se obraťte na příslušnou českou zdravotní pojišťovnu. Je důležité si uvědomit, že německý důchod může mít vliv na výši vašeho českého důchodu a naopak. Pro více informací o německém důchodu a jeho vlivu na český důchodový systém navštivte webové stránky České správy sociálního zabezpečení.

německý důchod

Doplňkové důchodové pojištění

Doplňkové důchodové pojištění hraje důležitou roli při zajištění finanční stability v důchodu, a to i v případě německého důchodového systému. Ačkoliv Německo nabízí státní důchod, jeho výše nemusí vždy pokrýt všechny vaše potřeby a zvyklý životní standard. Zde přichází na řadu doplňkové důchodové pojištění, které vám umožňuje spořit si na důchod nad rámec státního systému.

Před uzavřením doplňkového důchodového pojištění je nezbytné důkladně se informovat o německém důchodovém systému a vašich nárocích. Zjistěte si, jaká je předpokládaná výše vašeho státního důchodu a zda bude dostačující pro pokrytí vašich výdajů. Na základě těchto informací si pak můžete zvolit vhodné doplňkové důchodové pojištění.

Na trhu existuje široká škála produktů doplňkového důchodového pojištění, které se liší výší příspěvků, investičními strategiemi a podmínkami pro výplatu důchodu. Je proto důležité porovnat různé nabídky a zvolit si tu, která nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám a finanční situaci. Neváhejte se obrátit na finančního poradce, který vám s výběrem vhodného produktu pomůže.

Životní náklady v Německu

Německý důchod je lákavý, ale je potřeba zvážit i životní náklady v Německu. Ty se liší podle lokality, ale obecně jsou vyšší než v Česku. Nájemné ve velkých městech jako Mnichov, Berlín nebo Frankfurt nad Mohanem je vysoké, stejně jako ceny energií a služeb. Potraviny jsou srovnatelné s Českem, ale restaurace a zábava jsou dražší. Doprava je také nákladnější, ať už se jedná o MHD nebo vlastnictví auta.

Srovnání německého důchodu s českým důchodem
Vlastnost Německý důchod Český důchod
Průměrný starobní důchod (hrubý) 1 500 € 18 000 Kč
Důchodový věk (muži/ženy) 65 let / 65 let 65 let / 63 let a 4 měsíce

Při plánování života z německého důchodu v Německu je důležité zohlednit tyto náklady. Informace o německém důchodu vám poskytne německá ambasáda v Praze nebo příslušné instituce v Německu. Je vhodné si dopředu spočítat, zda vám důchod pokryje všechny náklady na život v Německu a zda vám zbyde dostatek finančních prostředků na cestování, koníčky a další aktivity.

Porovnání s českým důchodem

Německý důchodový systém se od českého v mnoha ohledech liší. Zatímco v Česku je důchod určen především počtem odpracovaných let a výší příjmů, v Německu hraje roli i to, zda jste byli zaměstnaní, OSVČ nebo jste pobírali některé sociální dávky. Pro srovnání, průměrný starobní důchod v Německu v roce 2023 činí zhruba 1 500 eur pro muže a 1 200 eur pro ženy. V Česku je průměrný starobní důchod v roce 2023 zhruba 19 000 Kč. Je však nutné vzít v potaz, že životní náklady v Německu jsou obecně vyšší než v Česku.

německý důchod

Při porovnávání důchodů je důležité zohlednit i další faktory, jako je zdravotní péče, sociální systém a celková úroveň života v dané zemi. Pro získání komplexního obrazu je vhodné konzultovat s odborníkem na důchodové zabezpečení, který vám poskytne informace relevantní pro vaši konkrétní situaci.

Užitečné odkazy a instituce

Pro více informací o německém důchodu a jeho čerpání v České republice se můžete obrátit na následující instituce:

 • Německá ambasáda v Praze, oddělení sociálního zabezpečení
 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
 • Deutsche Rentenversicherung Bund (Německá spolková pojišťovna)
 • Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA) - Německé kontaktní místo pro zdravotní pojištění v zahraničí
 • Pracovní agentura České republiky (Úřad práce ČR)

Tyto instituce vám poskytnou informace o:

 • Podmínkách pro přiznání německého důchodu
 • Výši vašeho německého důchodu
 • Způsobu podání žádosti o německý důchod
 • Čerpání německého důchodu v České republice
 • Zdravotním a sociálním pojištění při čerpání německého důchodu v České republice

Dále se můžete informovat na webových stránkách:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
 • Ministerstva zahraničních věcí České republiky
 • Německého velvyslanectví v Praze
 • Deutsche Rentenversicherung Bund

Na těchto webových stránkách naleznete užitečné informace, formuláře a kontakty.

Publikováno: 30. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: PetrPrasek

Tagy: německý důchod | informace o německém důchodu